Otevřená nemocnice  
 

 Bílovecká nemocnice, a.s.
 17. listopadu 538
 743 01 Bílovec

tel.:
556 771 771
 
info@nvb.cz

 

 Datová schránka: p7kc5px

 Najdete nás zde.

NVB

Veřejné zakázky

Zadávací dokumentace kveřejné zakázce malého rozsahu "EVAKUAČNÍ VÝTAH - NEMOCNICE BÍLOVEC"

Bílovecká nemocnice, a. s. vyhlašuje veřejnou zakázku pod názvem: "EVAKUAČNÍ VÝTAH - NEMOCNICE BÍLOVEC"

 

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele, odkaz na link:

 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/evakuacni-vytah-nemocnice-bilovec

 

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě. Zadavatel uvítá jedno kompletní provedení v elektronické formě na datovém nosiči (CD/DVD), v českém jazyce. Nabídkya bude podána v jednom svazku, v řádně uzavřené obálce, na které musí být uvedeno jméno účastníka, jeho identifikační číslo a adresa. Dále musí být obálka označena názvem veřejné zakázky: "EVAKUAČNÍ VÝTAH - NEMOCNICE BÍLOVEC" a označením "NEOTVÍRAT - NABÍDKA".

 

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 16.1.2018
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 30.01.2018 v 09:00 hodin

Přílohy: