Otevřená nemocnice  
 

 Bílovecká nemocnice, a.s.
 17. listopadu 538
 743 01 Bílovec

tel.:
556 771 771
 
info@nvb.cz

 

 Datová schránka: p7kc5px

 Najdete nás zde.

NVB

Historie

Významná data od historie po současnost

1898došlo k otevření nemocnice
1903

byl postaven infekční pavilon, nemocnice měla tehdy možnost přijmout 50 pacientů

1927přistavbou na hlavním pavilonu se zvýšila kapacita na 70 lůžek
1931

došlo k rozšíření nemocnice, kapacita vzrostla na 110 lůžek (původní střední část hlavní budovy postavilo město a bílovečtí občané ze svých prostředků)

1945 - 1951 probíhaly rekonstrukce a přestavby s cílem zřídit čtyři základní primariáty
1949 - 1956

bylo zrušeno infekční oddělení a po úpravách budovy bylo zde zřízeno dětské oddělení s kapacitou 20 lůžek (otevřeno bylo 1. 12. 1951), další přestavby dětského oddělení se uskutečnily v letech 1952 – 1954 a 1956 – 1960, docílilo se tak kapacity 40 lůžek, z toho 20 kojeneckých

1956

odchod řádových sester (řádové sestry Řádu sv. Františka působily v nemocnici od jejího vzniku, původně byly 4, později se jejich počet rozrostl na 10 – 11)

1960

došlo k nástavbě hlavní budovy nemocnice o jedno patro, vznikla tři samostatní oddělení, v suterénu se rozšířila kuchyň, prádelna a kotelna, interní oddělení bylo přemístěno mimo areál nemocnice do bývalé Salchrovy vily na Opavské ulici

1961 - 1970

po zrušení okresu Bílovec se městu podařilo postavit samostatný trakt, který spojoval hlavní budovu s dětským oddělením, zřídily se laboratoře, rentgenové pracoviště a 22 lůžek pro interní oddělení (součástí byla JIP se čtyřmi lůžky)

1990 - 1996

po mnohaletém úsilí došlo k demolici starého a výstavbě nového pavilonu pro dětské oddělení, areál tohoto oddělení byl vybaven nejmodernějšími přístroji, léčebná kapacita byla 30 lůžek, poskytovala se zde péče od novorozenců po mládež do 18 let (otevřen byl v dubnu 1996)

1995vznikla multioborová JIP jako samostatné oddělení
1997

došlo k privatizaci zdravotnické sítě, od nemocnice se oddělila poliklinika, v nemocnici působila oddělení chirurgie, interna, dětské oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení

2003

dětské oddělení bylo uzavřeno, rovněž gynekologicko-porodnické oddělení (zůstává jen ambulance)

2005

LDN se stala samostatným oddělením (předtím byly LDN stanice součástí interního oddělení)

2007z LDN vzniklo oddělení následné péče