Otevřená nemocnice  
 

 Bílovecká nemocnice, a.s.
 17. listopadu 538
 743 01 Bílovec

tel.:
556 771 771
 
info@nvb.cz

 

 Datová schránka: p7kc5px

 Najdete nás zde.

NVB

Archiv aktualit

VZP nejde o kvalitu, ale jenom o peníze

Toto smutné zjištění plyne z posledních událostí, ale bohužel i z výroků vedoucích pracovníků ostravské pobočky VZP. Jako zástupce smluvního partnera, ale i jako dlouholetý pojištěnec VZP, jsem tímto zjištěním zklamán a neváhám říci otřesen.

Proč tato silná slova?

 

Celé to začalo vyúčtováním zdravotní péče za rok 2008, které Bílovecké nemocnici zaslala VZP v červenci 2009, tedy dva měsíce po smluvně dohodnutém termínu. (Na otázku: Proč toto zpoždění? se nabízí odpověď: Aby už s tím nemohli nic dělat…)

 

V tomto vyúčtování byla uplatněna srážka 4,6 milionů Kč (zhruba jedna šestina celoročního rozpočtu ONP) z "důvodů", na které VZP nemá ani smluvní, ani zákonný nárok! Podobné srážky uplatňuje VZP již od roku 2005 v různých zdravotnických zařízeních, která se samozřejmě brání a ve čtyřech případech soud rozhodl v jejich prospěch… Ministerstvo zdravotnictví písemně tento názor podpořilo, nicméně VZP se odvolala a v nesmyslných srážkách zarputile pokračuje.

 

Samozřejmě jsme se odvolali, ocitovali jsme smluvní i právní důvody proti srážce. Odpovědí byl téměř výsměšný dopis pana Ing. Michala Vojáčka, vedoucího odboru zdravotní péče ostravské pobočky VZP. V tomto dopise všechny naše oprávněné námitky smetl ze stolu, a bezprostředně nato VZP uplatnila první část srážky ve výši 1,5 mil. Kč proti záloze za rok 2009.

 

VZP je soudcem i katem; na spravedlnost nehledí a nemocnice - ty mlč a plať. Hořká pravda o stavu českého zdravotnictví.

 

A ony "důvody"? Na oddělení následné péče bylo oproti doporučeným počtům zdravotnických pracovníků (doporučeny jsou tzv. Sazebníkem neboli Bodníkem, který nemá právní závaznost - jak již uznaly citované soudy, nicméně který respektujeme a snažíme se jej dodržovat), tedy oproti těmto směrným číslům nám chybělo 0,33 sestry s pomaturitním studiem - naproti tomu jsme měli o 10 ošetřovatelek více, než Sazebník doporučuje.

 

Třetina sestry za 4,6 milionu Kč. VZP si opravdu sester váží! Na druhé straně ošetřovatelek si zřejmě necení vůbec…

 

Pan Ing. Vojáček v rozhovoru s primářkou ONP MUDr. Palasovou připustil, že tato srážka nemá co dělat s kvalitou péče (na následných lůžkách o kvalitě péče vypovídá spíše vyšší počet ošetřovatelek, o rehabilitačních pracovnicích, které Sazebník vůbec neuvádí, ani nemluvě). Řekl také, že VZP neumí hodnotit kvalitu péče (!), že na tom sice pracuje, ale prozatím hodnotí péči podle čísel a tabulek.

Vážení spolupojištěnci VZP!

 

Naše zdravotní pojišťovna neplní základní funkci, totiž zajistit kvalitní zdravotní péči pro své pojištěnce. A co více, její vedoucí představitelé jsou si této skutečnosti vědomi a veřejně ji přiznávají! A snad si ani neuvědomují, že nejde o jejich, ale naše peníze. Nedochází jim, že jejich neschopností může být ohroženo zdraví pacientů.

 

Není jim zřejmé, že tímto jejich přístupem se VZP jako zdravotní pojišťovna stává zbytečnou. Pokud takto rezignuje na kvalitu a stane se z ní pouze přerozdělovna peněz, pak stačí několik účetních, kteří by pravděpodobně odvedli kvalitnější práci než Ing. Vojáček a spol., a rozhodně by byli levnější.

 

A důsledky tohoto jednání? Zatím, a to je důležité slůvko - zatím, pro pacienty žádné. Prodloužíme lhůty splatnosti faktur našim dodavatelům (a oni na oplátku zvednou ceny), zajistíme provozní úvěr u banky (a budeme z něj platit vyšší úroky) a podáme žalobu na VZP (a budeme doufat, že naše výkonné soudnictví dospěje k pro nás příznivému závěru do čtyř až pěti let, jak je běžné). Nebudeme mít na rozvoj nemocnice, na pořízení nových přístrojů, na zakoupení rehabilitačních nebo antidekubitních pomůcek… a nakonec ani na zaměstnání oné 0,33 sestry se zvýšenou kvalifikací a tedy odstranění onoho "nedostatku".

 

Pokud však VZP svůj kousek zopakuje, budeme muset omezit rozsah péče. A o tom, že je kvalitní a dobrá, naši pacienti - na rozdíl od jejich zdravotní pojišťovny - velmi dobře vědí.

 

Martin Rais

ředitel Bílovecké nemocnice, a.s.