Otevřená nemocnice  
 

 Bílovecká nemocnice, a.s.
 17. listopadu 538
 743 01 Bílovec

tel.:
556 771 771
 
info@nvb.cz

 

 Datová schránka: p7kc5px

 Najdete nás zde.

NVB

Archiv aktualit

V Bílovecké nemocnici se sešli zdravotně sociální pracovníci

Na padesát zdravotně sociálních pracovníků moravskoslezského regionu se ve čtvrtek 3. 12. 2009 sešlo v klubovně Bílovecké nemocnice, a.s. Účastníci se zabývali aktuálním tématem - kvalitou poskytování zdravotně a sociální péče, násilí na seniorech.

 

"Pro pracovníky v této oblasti je při poskytování kvalitní péče o seniory důležitá psychologie zvládání života, etické zásady a rovněž prevence syndromu vyhoření, proto jsme do programu zařadili i přednášky na toto téma," uvedla náměstkyně pro nelékařské obory Bílovecké nemocnice, a.s. Mgr. Miloslava Sachová.

 

Primářka oddělení následné péče Bílovecké nemocnice, a.s. MUDr. Dagmar Palasová hovořila o jednání s neklidným pacientem. K takovým patří pacient dezorientovaný, nespokojený, agresivní, s poruchami chování i poruchami myšlení. Ať už pacient trpí úzkostí, depresí či demencí, a jednání s ním je mnohdy komplikované a pro zdravotníky velice náročné, vždy je nutné zachovat jeho důstojnost, komunikovat s ním, akceptovat jeho sdělení a hledat řešení určité situace.

 

Mezi skupinu společensky nepřizpůsobivých pacientů patří i bezdomovci. O nich hovořily zdravotně sociální pracovnice z Fakultní nemocnice v O.-Porubě Marie Krásková a Bohunka Hoskovcová. Příklady z praxe nesvědčí o ochotě bezdomovců podřídit se nemocničnímu řádu či řádu v charitativních zařízeních. Po hospitalizaci a ošetření většinou končí bezdomovec upět na ulici. Jednak zdravotnická a sociální zařízení přenášejí odpovědnst jedno na druhé, jednak jich je málo a kapacita nestačí požadavkům. Takže mnohdy nejsou snahy sociálních pracovníků i úředníků  zúročeny pozitivně, většinou je jejich snaha marná.

 

Etikou v oblasti zdravotní a sociální péče se zabývala Mgr. Radka Bužgová, Ph.D. z Fakulty zdravotnických studií OU. Podle ní jde v současných etických principech o pojetí lidské důstojnosti, k zachování sebeúcty pacieta, k akceptaci jeho pocitů a emaptii.

Mezi současné etické principy patří: princip neškodění, princip dobročinnění, princip respektu k autonomii a princip spravedlnosti.

Z průzkumu, který se uskutečnil v MSK v letech 2007 - 2008, vyplývá mimo jiné, že v institucionálních zařízeních dochází mnohdy k omezování osobní svobody a soukromí klientů, také se objevují prvky týrání a násilí, kterých se ovšem kromě zdravotníků dopouštějí i rodinní příslušníci a samotní pacienti navzájem.  

Přednášky o možnostech řešení péče o neklidné pacienty, o etice a mravnosti v oblasti zdravotnictví a sociální péče, o nesnadné a často bezvýsledné péči o skupinu společensky nepřizůsobivých občanů se setkaly s velkým ohlasem účastníků. Ti se shodli na tom, že péče o klienty se v posledních letech zlepšila, i když je čím dál náročnější a zodpovědnější. Právě proto pro zdravotně sociální pracovníky je nutné energii nejen vydávat, ale i čerpat. K tomu přispívají i podobná pracovní setkání, jaké se uskutečnilo v Bílovci. Za zmínku stojí také kultivovaná vánoční výzdoba klubovny, k níž příispěli i samotní pacietni v rámci ergoterapie.

 

Marie Dlabalová, tisková mluvčí

3. 12. 2009