Otevřená nemocnice  
 

 Bílovecká nemocnice, a.s.
 17. listopadu 538
 743 01 Bílovec

tel.:
556 771 771
 
info@nvb.cz

 

 Datová schránka: p7kc5px

 Najdete nás zde.

NVB

Archiv aktualit

Spor konečně uzavřen

Již delší dobu vedla Bílovecká nemocnice soudní spor s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. VZP nám vytýkala nedostatek kvalifikovaného personálu na oddělení následné péče v roce 2008 a z toho důvodu, v souladu s příslušnými vyhláškami, krátila úhradu za uvedený rok o částku 4,6 mil. Kč.

Nemocnice uvedený nedostatek nepopírala, podali jsme však žalobu na VZP, neboť jsme srážku považovali za nepřiměřenou (chyběl úvazek 0,33 sestry) a neoprávněnou (dle našeho názoru za personální obsazení odpovídá registrující úřad a pojišťovna není oprávněna krátit v této souvislosti úhrady).

Po dlouhých jednáních, která inicioval Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se z uvedené situace podařilo zejména díky vstřícnému přístupu ředitele Krajské pobočky VZP pana Ing. Aleše Zbožínka nalézt východisko, spočívající v dodatečném uznání kvalifikace sestry, dlouhodobě pracující na uvedeném oddělení. Nemocnice zároveň akceptovala požadavek VZP, že jde o výjimečný postup, vztahující se pouze k tomuto případu, a že jej nebude možno uplatňovat běžně i v budoucnosti.

Dne 23.4.2010 proběhlo závěrečné jednání na Krajském úřadě, VZP předložila nové vyúčtování bez sporné srážky a Bílovecká nemocnice vzala žalobu zpět. Nyní se už čeká jen na oficiální potvrzení této skutečnosti soudem.

V celém sporu šlo o poměrně složitou problematiku, kde díky nedokonalosti našeho právního systému mají obě strany svou část pravdy, soudy rozhodují v různých případech různě a zřejmě bude nutný až konečný verdikt Ústavního soudu.

Jsem proto velmi rád, že celá situace skončila dohodou, a jak Bílovecká nemocnice, tak i VZP se mohou věnovat svému hlavnímu úkolu - zajištění zdravotní péče občanům Moravskoslezského kraje.

 

Martin Rais

ředitel Bílovecké nemocnice, a.s.