Otevřená nemocnice  
 

 Bílovecká nemocnice, a.s.
 17. listopadu 538
 743 01 Bílovec

tel.:
556 771 771
 
info@nvb.cz

 

 Datová schránka: p7kc5px

 Najdete nás zde.

NVB

Archiv aktualit

Úhrada regulačních poplatků od 1.2.2009

Moravskoslezský kraj se rozhodl usnesením Rady číslo 6/214 ze dne 21. 1. 2009 nabídnout pacientům, ošetřeným ve zdravotnických zařízením jím zřízených nebo vlastněných, možnost využít pro úhradu těchto poplatků nabídku daru od Moravskoslezského kraje.

 

Pacient Bílovecké nemocnice může od tohoto data využít možnosti:

  • poskytnutí daru od Moravskoslezského kraje na úhradu regulačních poplatků, u kterých povinnost  úhrady vznikla s účinností od 1. 2. 2009 včetně;
  • své svobodné volby zda uhradí regulační poplatek nebo zda využije možnosti přijmout dar od Moravskoslezského kraje;
  • odmítnout podepsat trojstrannou dohodu – v tomto případě, pokud poplatek neuhradí, bude uplatněn stejný postup jako u pacientů, kteří k datu 31. 1. 2009 regulační poplatek neuhradili;
  • vyžádat si potvrzení o podepsání trojstranné dohody – v tomto případě mu bude vystaveno potvrzení.

 

Upozorňujeme pacienty, že uvedená nabídka Moravskoslezského kraje se týká pouze poplatků ve výši 30,- Kč, čili v Bílovecké nemocnici pouze poplatků za ambulantní vyšetření. Regulační poplatky a poplatky za pohotovost jsou i nadále hrazeny pacientem, bez možnosti poskytnutí daru od Moravskoslezského kraje.

 

Některé související dokumenty naleznete v přílohách.


Přílohy:
pdfZákon č. 48/1997 Sb. [pdf, 566 kB]
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
pdfZákon č. 101/2000 Sb. [pdf, 142 kB]
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
pdfVzor trojstranné dohody [pdf, 37 kB]
mezi pacientem, zdravotnickým zařízením a Moravskoslezským krajem
pdfVzor potvrzení o podepsání trojstranné dohody [pdf, 17 kB]
na vyžádáná pacienta vystaví zdravotnické zařízení
pdfVzor plné moci [pdf, 14 kB]
pro zástupce pacienta při uzavření trojstranné dohody