Otevřená nemocnice  
 

 Bílovecká nemocnice, a.s.
 17. listopadu 538
 743 01 Bílovec

tel.:
556 771 771
 
info@nvb.cz

 

 Datová schránka: p7kc5px

 Najdete nás zde.

NVB

Archiv aktualit

Celostátní kongres v Praze

24. dubna se v pražské Nemocnici na Homolce konal V. celostátní kongres na téma Hojení ran.  Tuto dvoudenní akci pořádala firma Promediamotion ve spolupráci s Geriatrickým centrem v Pardubicích a Bíloveckou nemocnicí, a.s. První den moderoval MUDr. Ivo Bureš, primář  zmíněného geriatrického centra, druhý den moderovala vedoucí sestra Centra pro léčbu chronických ran naší nemocnice Hana Vlhová. Bílovecká nemocnice měla širší zastoupení. Zúčastnili se Doc. MUDr. Václav Červenka, CSc. - primář interního oddělení, MUDr. Dagmar Palasová - primářka odělení následné péče a chirurgické oddělení zastupovali MUDr. Hana Varechová a MUDr. Martin Lindovský.

 

"Účast byla veliká, asi 300 lidí. Přednášeli lékaři i sestry, zejména druhý den se rozpoutala ta pravá a zajímavá diskuse," sdělila Hana Vlhová. Na kongresu měla dvě přednášky a obě se setkaly se zájmem účastníků.


"V přednášce Naše zkušenosti korespondují s výsledky mezinárodních studií se zmiňuji o tom, že ránu nelze léčit jen lokálně, vždy je nutný mezioborový přístup. Opírám se o výsledky mezinárodní studie, které byly zveřejněny v BMJ 7/2007, kdy byly zkoumány a porovnávány účinky moderního krytí. Vědci zjistili, že žádné ze zkoumaných krytí nevykazovalo významné účinky v porovnání s klasickým krytím, " upřesňuje Vlhová.

Její další přednáška poukazovala na to, že ať už do ambulance přichází kdokoliv s čímkoliv, je to především člověk a musíme k němu přistupovat individuálně a vstřícně. Zmínila se rovněž o možnosti domácí péče a nutné spolupráce s rodinou pacienta a praktickým lékařem.

 

"Mně se líbila řada přednášek, ale nejvíce mne asi zaujala ta s názvem Dekubity a soudní pře, kterou přednášela MUDr. Grofová z pardubického geriatrického centra. Problematika soudních sporů a žalob je v poslední době stále aktuálnější. Proto jsem paní doktorku pozvala k nám do Bílovce. Vystoupí na Regionální konferenci, která se bude konat 17. září 2009 od 13:00 hodin a zazní tu právě řada přednášek z celostátního kongresu," doplňuje Vlhová.


Podle ní je účast na takových akcích nejlepší způsob, jak získat co nejvíce zkušeností a zároveň se prezentovat před odbornou veřejností. I takto je možné šířit dobré jméno nejen našeho centra a ambulance pro léčbu chronických ran, ale i celé Bílovecké nemocnice.

 

Chirurgické oddělení naší nemocnice prezentovali MUDr. Hana Vareková a MUDr. Martin Lindovský s přednáškou "Využití hyperbaroxie u torpidních chronických píštělí a defektů".

"Paní doktorka přednášela a já jsem měl možnost sledovat bezprostřední reakce publika. Musím říci, že snímky vážných defektů pacientů na účastníky kongresu silně zapůsobily, taková fota se hned tak často nevidí," sdělil MUDr. Lindovský. Při přípravě přednášky spolupracoval s MUDr. Michalem Hájkem z Centra hyperbarické medicíny v Městské nemocnici Ostrava, kam bílovecká nemocnice posílá své pacienty s vážnějšími defekty a komplikacemi diabetické nohy a chronických píštělí. "Efekt léčby hyperbaroxií v rámci komplexní léčby je velice přínosný," míní lékař.

 

A jaké je vyjádření primářky oddělení následné péče dnaší nemocnice MUDr. Dagmar Palasové, která na kongresu vystoupila s přednáškou "Lze přerušit bludný kruh chronické bolesti?" Podle ní pacient s chronickou ránou má problémy nejen fyzické, ale velmi často při protahované léčbě dochází i k problémům sociálním. "Jde o omezování společenského kontaktu, jedná se například o finanční potíže při práce neschopnosti, následně nebo souběžně pak přicházejí i problémy psychické (úzkost, deprese), od nichž bývá už jen krůček k otázkám smyslu bolesti, smyslu nemoci a života vůbec. V další části mé přednášky jsem se zaměřila na současné možnosti léčby bolesti v běžné ordinaci lékaře," sdělila MUDr. Palasová, kterou překvapila nejen vysoká účast, ale rovněž zasvěcená diskuse zúčastněných.  

 

Kongres Hojení ran vysoce hodnotí i primář interního oddělení naší nemocncie Doc. MUDr. Václav Červenka, CSc.

"Bylo předneseno několik původních sdělení i zkušeností, které vycházely z vlastního materiálu jednotlivých pracovišť. Vysoká účast na tomto kongresu jenom zdůraznila zájem o problematiku chronických ran, která je způsobena nárůstem počtu pacientů v naší republice, což zase souvisí s růstem počtu příčinných onemocnění, jako je cukrovka, obezita, ateroskleroza apod.," doplňuje docent Červenka.

 

Marie Dlabalová, 29. 4. 2009