Otevřená nemocnice  
 

 Bílovecká nemocnice, a.s.
 17. listopadu 538
 743 01 Bílovec

tel.:
556 771 771
 
info@nvb.cz

 

 Datová schránka: p7kc5px

 Najdete nás zde.

NVB

Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnic, a.s.

Bazální stimulace

Ve dnech 11. a 12. října proběhlo v prostorách Bílovecké nemocnice, a. s. první školení pracovníků v Bazální stimulaci. Tohoto školení se postupně zúčastní veškerý personál Oddělení následné péče včetně lékařů, rehabilitačních pracovníků a ergoterapeutů. Koncept bazální stimulace vznikl na začátku 70. let v oblasti péče o děti s kombinovaným postižením a postupně se integroval i do ošetřovatelské péče v intenzivní medicíně a také v následné péči. Bazální stimulace podporuje různé vývojové stupně schopnosti vnímat, podle toho, ve které fázi se člověk právě nachází. Základními prvky konceptu jsou vnímání, pohyb a komunikace. Pracovníci vyškolení v této koncepci dbají u klientů především na rozvoj nervové soustavy a podporu stávajících funkcí.
V průběhu školení si pracovníci nemocnice teoreticky, ale i prakticky osvojili práci v pojetí Bazální stimulace. Ve dvojicích si prakticky vyzkoušeli prvky somatické, vestibulární a vibrační stimulace. Navzájem si pod dohledem školitelky osvojili techniku masáže stimulující dýchání, techniky správného polohování klientů, zklidňující a povzbuzující somatické (tělesné) stimulace.

 

„Již po prvních dnech a pokusech o zavedení této koncepce do ošetřovatelské péče jsou vidět pozitivní výsledky – spokojení pacienti a nadšené sestřičky. Naší vizí je získat pro Oddělení následné péče certifikaci pro práci v konceptu Bazální stimulace a posunout tak kvalitu péče
v Bílovecké nemocnici, a. s. na úroveň renomovaných pracovišť v České republice.“ říká primářka Oddělení následné péče MUDr. Dagmar Palasová.

 

O tento koncept nemocnice dlouho usilovala a podařilo se jej zrealizovat díky prostředkům
z projektu „Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a. s.“

 

 

Lenka Pastyrniaková

Bílovecká nemocnice, a. s.