Otevřená nemocnice  
 

 Bílovecká nemocnice, a.s.
 17. listopadu 538
 743 01 Bílovec

tel.:
556 771 771
 
info@nvb.cz

 

 Datová schránka: p7kc5px

 Najdete nás zde.

NVB

Archív VZ

Zadávací dokumentace “MODERNIZACE PROSTOR PRO ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ V BÍLOVECKÉ NEMOCNICI, A.S.” [11-04-2016]

Bílovecká nemocnice, a. s. vyhlašuje veřejnou zakázku pod názvem: “MODERNIZACE PROSTOR PRO ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ V BÍLOVECKÉ NEMOCNICI, A.S. - dodávky” v rámci projektu:

 

„MODERNIZACE PROSTOR PRO ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ V BÍLOVECKÉ NEMOCNICI, a.s.“

  

Registrační číslo sub-projektu: CH.10/1/007

 

Jedná se o druhé, opakované vyhlášení výběrového řízení na ty části veřejné zakázky, u kterých nebyl v prvním vyhlášení vybrán žádný dodavatel.
V souladu s ustanovením § 98 zákona je předmětná veřejná zakázka rozdělena na 6 částí:

-          Zdravotnické přístroje

-          Stoly a lehátka

-          Židle a křesla

-          Drobné rehabilitační vybavení, podložky

-          Lůžka a matrace

-          Nábytek

  

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele, odkaz na link:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/modernizace-prostor-pro-zkvalitneni-pece-o-dlouhodobe-nemocne-v-bilovecke-nemocnici-a-s-4

 

 

Místo pro podání nabídek ve lhůtě od 12. 04. 2016 do 05. 06. 2016

(poslední pracovní den v týdnu je 03. 06. 2016)

Miroslav Švancar, administrátor VZ, Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

 

Místo pro podání nabídek ve lhůtě 06. 06. 2016

(poslední den podání nabídek) od 09:00 hodin do 11:00 hodin

Bílovecká nemocnice, a.s., 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, v zasedací místnosti.

 

 

Nabídky je možno podávat osobně či poštou. Nabídky lze osobně doručit v pracovní dny, v časovém rozmezí od 08:00 hodin do 13:00 hodin.

Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč (dodavatel). Zadavatel neuzná zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem. Za čas podání nabídky se považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.

 

 

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Miroslav Švancar, tel. 596 11 70 46, mobil 773 90 90 80, e-mail: svancar.vz@gmail.com

 

Lhůta pro podání nabídek:    
Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 12. 04. 2016  
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 06. 06. 2016 v 11:00 hodin