Otevřená nemocnice  
 

 Bílovecká nemocnice, a.s.
 17. listopadu 538
 743 01 Bílovec

tel.:
556 771 771
 
info@nvb.cz

 

 Datová schránka: p7kc5px

 Najdete nás zde.

NVB

Archív VZ

Zadávací dokumentace "MODERNIZACE PROSTOR PRO ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ V BÍLOVECKÉ NEMOCNICI, A.S. – čerpání úspor"

Bílovecká nemocnice, a. s. vyhlašuje veřejnou zakázku pod názvem: "MODERNIZACE PROSTOR PRO ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ V BÍLOVECKÉ NEMOCNICI, A.S. – čerpání úspor" v rámci projektu:

 

„MODERNIZACE PROSTOR PRO ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ V BÍLOVECKÉ NEMOCNICI, a.s.“

  

Registrační číslo sub-projektu: CH.10/1/007

 

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele, odkaz na link:

 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/modernizace-prostor-pro-zkvalitneni-pece-o-dlouhodobe-nemocne-v-bilovecke-nemocnici-a-s-cerpani-uspor

 

Nabídky budou podány pouze písemně, v listinné podobě (s přiloženým médiem v elektronické podobě). Nabídky budou doručeny v řádně uzavřených obálkách (pro každou část veřejné zakázky samostatně), označených názvem části veřejné zakázky, adresou uchazeče a budou opatřeny nápisem NEOTVÍRAT - NABÍDKA.

 

Lhůty pro podání nabídek a místo podání nabídek je specifikováno v samostatné zadávací dokumentaci pro příslušnou část veřejné zakázky.


Přílohy: