Otevřená nemocnice  
 

 Bílovecká nemocnice, a.s.
 17. listopadu 538
 743 01 Bílovec

tel.:
556 771 771
 
info@nvb.cz

 

 Datová schránka: p7kc5px

 Najdete nás zde.

NVB

Pro pacienty

Ceník úhrad

Ceník administrativních služeb poskytovaných za úplatu (platný od 1. 4.2019)

Administrativní služby poskytované za úplatu. (provedené v osobním zájmu na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob)

Některé úkony podléhají schválení právním oddělením BNas způsobem a v rozsahu daném příslušnou legislativou.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

Nahlížení do zdravotnické dokumentace či jiné odborné dokumentace
Připravení archivované dokumentace       zahrnuje krytí nákladů spojených s vyhledáním v archívu, s dopravení na příslušné pracoviště a zpětné uložení) 50,- Kč

Nahlížení do dokumentace pod vedením zdravotnického (odborného) pracovníka (za každých započatých 15 minut)

bezplatně
Pacient při hospitalizaci, ambulantním ošetření a vyšetření     (připravení i nahlížení, je součástí poskytované zdravotní péče) bezplatně
Oprávněné osoby bez souhlasu pacienta, osvobozené od úhrady ze zákona       (připravení i nahlížení) bezplatně
Výpisy, a jiné požadavky s použitím odborné dokumentace
Zpracování výpisu ze zdravotniické či jiné odborné dokumentace 250,- Kč
Zpracování zprávy či potvrzení s použitím zdravotnické či jiné odborné dokumetace (např. posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)      za každých započatých 15 minut 75,- Kč
Vyplnění formuláře s použitím zdravotnické dokumentace (např. žádost o umístění pacienta do zařízení s celodenní ošetřovatelskou péčí)  
               - jeden formulář bezplatně
               - za vyplnění každého dalšího formuláře 150,- Kč
Vyplnění formuláře s použitím zdravotnické dokumentace pro komerční pojišťovny    (např. vyplnění tiskopisu pojišťovny oznámení o úrazu)                    - jeden formulář 250,- Kč
Vyhotovení RDG dokumentace - digitální podoba na CD (vč. CD nosiče) 30,- Kč